Support-telefon: 63 91 20 09

Support-telefonen er betjent 08:00 - 16:00.
Vakttelefon 24/7 for kunder med supportavtale

Epost: support@WLCOM.no

Support faktureres etter gjeldende satser pr. påbegynt halvtime, såfremt ikke annet er regulert i supportavtale.
Nedlastinger, WASP
Citrix klient for:
TC-sertifikat: