Online Scale™

WLCOM AS har levert IT-løsningen Online Scale™ til bransjene sand, pukk og grus, avfall og gjenvinning samt industri i over 20 år. Vi leverer totalløsninger på IT eller rene datafangstløsninger med tilknyttet utstyr som effektiviserer og sikrer kvalitet i alle transaksjoner, samt etterarbeid.
Et sentralt element er datafangst med Online Scale™ av transaksjoner fra alle typer bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter.
Skalerbare løsninger fra en vekt til flere vekter, flere anlegg eller flere klienter. Programvaren kobler seg til allerede eksisterende vekter.

Online Scale™ er uavhengig av vektleverandør
Det er ikke vektene i hjullasteren og brovekten som gjør deg suveren i bransjen,
men systemet bak vektene
!

Online Scale™ kan integreres med bedriftens ERP/Økonomisystem for maksimal effektivitet og kontroll. Partnere i form av leverandører av ERP Systemer og lokale IT-forhandlere har vi i hele Norge. Dette sikrer kundene totalløsninger og god support på relevante og tilstøtende områder.

Veiing i hjullaster
Hjulasterterminal
 
Funksjoner
 • Online Scale™ inneholder funksjoner som:

  • Unik hjullasterløsning
  • Effektiv veiing
  • Selvbetjent 24/7
  • Korrekt fakturering
  • Synkroniserte grunndata
  • Rask registrering
  • Papirløse vekttransaksjoner
  • Kraftig rapporteringsmotor
  • Alle transaksjoner i ett system
  • ERP integrasjon - forenkler faktureringsarbeidet