Online Control™

Online Control™ WMS/logistikksystem er utviklet av WLCOM basert på et tett samarbeid med bedrifter som møter markedets tøffeste krav fra kunder og myndigheter. Internasjonale og nasjonale standarder, samt krav fra de største kjedene i dagligvarebransjen har vært førende for hva som er i ferd med å bli standard i de fleste bransjer. Sentrale vareregister, standardiserte forpakningsenheter, merking i henhold til GS1 standard, samt avanserte EDI-løsninger blir stadig mer utbredt. Online Control™ er fra starten utviklet for å møte disse kravene.

For næringsmiddelindustrien og andre virksomheter med store krav til sine logistikkløsninger leveres vårt mest omfattende logistikksystem Online Control™. Systemet er en komplett WMS/lagerstyrings-løsning som også ivaretar sporing gjennom produksjon, varehåndtering, merking, samt avansert EDI. Online Control™ integreres med bedriftens ERP/Økonomisystem og prosessutstyr i vareflyt og produksjon for maksimal effektivitet og kontroll.

Partnere i form av leverandører av ERP systemer og lokale IT-forhandlere har vi over hele Norge. Dette sikrer kundene totalløsninger og god support på relevante og tilstøtende områder.

Last ned brosjyre for Online Control™ Næringsmiddel
Last ned brosjyre for Online Control™ WMS
 
 
 
Produsenter er underlagt strenge krav fra blant andre:
  • Myndigheter
  • Kontrollinstanser
  • Matloven med tilhørende forskrifter
  • EU
Funksjoner
Online Control™ WMS/logistikksystem inneholder funksjoner som.:

Ordremottak
Innkjøp
Lagerstyring/WMS
Sporing/Datafangst/Merking
Holdbarhetsstyring
Planlegging
EDI (komplett inkl. pakkseddel nivå 3/4)

Kontakt oss for mer informasjon