LogiScan™

For bedrifter med behov for datafangst og bruk av PDA/håndterminaler i varehåndteringen, enklere logistikkløsninger, mobile selgerløsninger og lignende, leverer vi løsninger basert på LogiScan™ også med sømløs integrasjon til ERP/økonomisystemet. Disse løsningene er mye benyttet av små og mellomstore engrosvirksomheter, byggevarebutikker, samt annen faghandel.

LogiScan™ har funksjoner som:
 • Direkte salgsordre
 • Mobil selgerløsning
 • Direkte innkjøpsordre
 • Ordreplukk
 • Varemottak
 • Varetelling
 • Strekkodemerking

Last ned pdf for LogiScan™ datafangsløsninger


 
 
 
Fokus på effektivitet
 • Regnskap
 • Ordre
 • Fakturering
 • Lager
 • Innkjøp
 • CRM
 • Lønn og HR
Erfaring og kompetanse
LogiScan™ har vært utviklet og levert i markedet gjennom mer enn 15 år. I disse årene har vi opparbeidet kompetanse på hva som kjennetegner gode logistikk og datafangstløsninger. Denne kunnskapen har vi tatt med oss i utviklingen av den nye generasjonen LogiScan™.

Kontakt oss for mer informasjon