WLCOM ASP

Hvorfor velge WLCOM ASP?
Ønske om bedre kostnadskontroll, økt stabilitet, økte krav til sikkerhet og funksjonalitet, gjør at WLCOM ASP er høyaktuelt for våre kunder. Løsningen har fast avtalt pris pr. måned og gir store kostnadsbesparelser og redusert kapitalbinding for bedriften. Prisen inkluderer også lisenser og supportavtale tilpasset bedriftens behov.

WLCOM ASP ivaretar bedriftens driftskritiske applikasjoner - Online Control, Online Scale, økonomi, lønn m.m - i tillegg til standard applikasjoner som MS Office og e-post.

Vi tar IT-utfordringene til fast avtalt pris pr. måned, og de ansatte får konsentrert seg om bedriftens kjernevirksomhet!

Dine fordeler:
  • Ingen investering i eget datarom
  • Oppetid 99,7%
  • Sikker lagring i datahaller i Norge
  • WLCOM ivaretar stabil drift av plattform, funksjon og tjenester
  • Skalerbart og fast pris pr. måned
  • Fleksibel på tjenester, kapasitet og funksjonalitet
  • Avtalt SLA (Service Level Agreement)
Last ned brosjyre