Nettverksløsninger

Datanettverket er i dag ryggraden i store så vel som små bedrifter. Kommunikasjon mellom avdelingskontor, hovedkontor eller hjemmekontor er avgjørende for at de ansatte skal få gjort jobben sin. WLCOM kan tilby solid kompetanse og erfaring på store og små nettverksløsninger, og på prosessen fram mot de rette løsningene.
Et skalerbart og driftssikkert nettverk bygges ved hjelp av kompetanse på teknologi og en analyse av virksomhetens behov. Nettverk handler om å gjøre data tilgjengelige for brukerne på en sikker måte der brukeren til en hver tid er. WLCOM kan tilrettelegge løsninger som sikrer denne informasjonstilgangen over Internet eller i andre kanaler.


 
 
 
Vi leverer:
  • Sikker datakommunikasjon mellom to eller flere lokasjoner
  • Sikker hjemmekontor-løsning
  • Brannmurer
  • Trådløse nettverk
  • Bredbåndsløsninger

Erfaring og kompetanse

VI bistår ved etablering av nye nettverk, utvidelser og tuning av eksisterende nettverk, og utfører arbeid fra planlegging og design, implementering til drift og vedlikehold.
WLCOM har solid erfaring med komplette kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger til det profesjonelle markedet. Vår strategi er å sentralisere utstyr og drift i størst mulig grad, slik at man forenkler vedlikehold og unngår komplekst og sårbart utstyr utplassert i kundens lokaler.

Kontakt oss for mer informasjon