Backup & Restore

WLCOM Online Backup

WLCOM Online Backup er en komplett, helautomatisk backup-løsning for små og mellomstore bedrifter - markedets tryggeste forsikring mot tap av forretningskristiske data. Løsningen erstatter manuelle backup-metoder som tapestreamer, USB-disker og minnepinner. De sistnevnte enhetene er også sårbare ved for eksempel brann, tyveri, vannskader og naturkatastrofer.

Sikkerhetskopi med trygg tilbakeføring

Med WLCOM Online Backup skjer sikkerhetskopieringen automatisk hver dag eller natt, til angitt tidspunkt. Alle nye og endrede filer overføres da kryptert til datasentre på to lokasjoner. Løsningen er IKT Norgesertifisert og godkjent av Norsk Helsenett.


Kostnadsbesparende!

Med WLCOM Online Backup betaler dere en fast pris hver måned, og faktureres en gang pr. år
- ingen uforutsette kostnader eller investeringer i hardware.
Løsningen er skalerbar slik at det ikke vil være nødvendig med investeringer i nytt utstyr etter hvert som bedriftens lagringsbehov øker.


Lagringsbesparende!

Evig inkrementell backup registrerer endringer og tillegg som har kommet til imellom backup-jobbene. Kombinert med Dedupliseringsteknologien som fjerner alle binære data som er like på tvers av hele backupen, er resultatet en løsning som massivt reduserer den totale lagringsmengden.

 
Vi kan løse dine backup-utfordringer!
Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om sikker og effektiv backup fra WLCOM.

Kontakt oss
Vi tar sikkerhet på alvor