Næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustriens utfordringer

Økende konkurranse, krav fra myndigheter og forbrukere, bransjestandarder, samt skjerpede krav fra de store dagligvarekjedene gir store utfordringer til IT-systemene i bedriften. Stadig mer av informasjonsflyt og vareflyt forutsettes å skje mer eller mindre automatisk for at alle ledd i kjeden skal kunne oppfylle de høye kravene og samtidig være lønnsomme.
De store kundene krever dette, og leverandørene blir avhengig av automatisering og struktur for å kunne være lønnsomme under disse strenge rammebetingelser.

Effektiv drift er en avgjørende forutsetning for økt lønnsomhet. Dette forutsetter igjen riktige IT-systemer i drift og logistikk i tillegg til gode rutiner og holdninger i bedriften.

Dette er bare noen av mange utfordringer Næringsmiddelindustrien møter i hverdagen.
For å oppfylle de stadig skjerpede krav og forventninger som stilles til driften er din virksomhet avhengig av en langsiktig strategisk samarbeidspartner som er tett på bransjen, samt et fleksibelt IT- og logistikksystem som er bygget for å møte disse utfordringene.

WLCOM er i tillegg en fullskala leverandør av programvare, utstyr og tjenester. Vi tar gjerne totalansvaret som din IT-partner.

Last ned brosjyre for Online Control™ Næringsmiddel

 
 
 
Næringsmiddelindustrien er underlagt strenge krav fra blant andre:
  • Myndigheter
  • Kontrollinstanser
  • Matloven med tilhørende forskrifter
  • EU

Les mer om Online Control™

Kontakt oss for mer informasjon

Lagerstyring
Erfaring og kompetanse
Vi i WLCOM har mer enn 20 års erfaring i bransjen, og har utviklet logistikkløsningen Online Control™ i tett samarbeid med våre næringsmiddelkunder.
Online Control™ benyttes i dag av en lang rekke av Norges fremste merkevareleverandører til Dagligvarehandelen og industrien.
Vi jobber daglig tett på våre kunder i bransjen og videreutvikler løpende IT-systemene, samt vår egen kompetanse. Vi holder oss løpende oppdatert om endringer i krav fra myndigheter og bransjeaktører og er blant annet GS1 Partner.

Vår visjon for Online Control™ er "Automatisk Sammenhengende Dataflyt" i hele din virksomhet, på en felles standard for dine leverandører og kunder. Online Control™ inneholder en stor bredde av standard funksjoner og med flere konfigurasjonsmuligheter som gjør det enkelt å tilpasse løsningen til nettopp din virksomhet og dine kunders behov.
Systemet integreres med ditt ERP/Økonomisystem og har standard integrasjon til flere anerkjente systemer i markedet.
Online Control™ integreres også med aktuelt utstyr i produksjon og vareflyt.