Grossister

Som grossist ivaretar du funksjoner som er nødvendige for vareflyten mellom produsenter og importører på den ene siden og detaljister og andre aktører på bedrifts- eller institusjonsmarkedet på den andre. Du tar inn større varepartier og fordeler disse til detaljistene som selger til kunder i hele verden. Både konkurranse og krav til effektivitet og lønnsomhet øker.

Det stilles større og større krav fra de største kjedene i de ulike bransjene og nasjonalt og internasjonalt regelverk, som har vært førende for hva som er i ferd med å bli standard i de fleste bransjer. Sentrale vareregister, standardiserte forpakningsenheter, merking i henhold til GS1 standard, samt avanserte EDI løsninger blir stadig mer utbredt.

For deg blir det mer og mer viktig med et strategisk logistikksystem som kan ivare ta dine behov og gjøre deg i stand til å møte de ulike kravene på en effektiv og best mulig måte.

WLCOM er i tillegg en fullskala leverandør av programvare, utstyr og tjenester. Vi tar gjerne totalansvaret som din IT-partner.

Last ned brosjyre for Online Control™ WMS
Last ned brosjyre for LogiScan™ datafangsløsninger 
 
 
Grossist
  • Myndigheter
  • Kontrollinstanser
  • Matloven med tilhørende forskrifter
  • EU
Erfaring og kompetanse
WLCOM har Online Control™ logistikksystem som er utviklet i Norge gjennom mer enn 20 år.

Online Control™ har løsninger som møter de utfordringene som grossistene står ovenfor. Systemet har standard integrasjon til flere ERP/økonomisystemer og kommuniserer med utstyr i produksjon og vareflyt.

Online Control™ inneholder en stor bredde av funksjoner og mange konfigurasjons-muligheter. Dette gjør det enklere med tilpasning til bedriftens behov.

Kontakt oss for mer informasjon