Byggevarer

Du har allerede en solid og velfungerende forretning, men du ønsker å styrke din posisjon i markedet og øke lønnsomheten gjennom en mer effektiv drift og realisering uutnyttet potensiale.

Byggevarebransjen er i endring, og nye standarder samt krav fra store aktører betyr nye utfordringer for produsenter og grossister. Disse utfordringen kan også bety at det blir mulig å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom å være tidlig ut med å møte de nye kravene.

Strategisk anvendelse av logistikksystem gir deg store muligheter til å oppnå nettopp dette. Gjennom mer enn 20 års arbeid med utfordringer i krevende norske produksjons- og logistikkbedrifter innenfor blant annet byggevarebransjen, har vi utviklet det omfattende logistikksystemet Online Control™.

WLCOM er i tillegg en fullskala leverandør av programvare, utstyr og tjenester. Vi tar gjerne totalansvaret som din IT-partner.

Last ned brosjyre for Online Control™ WMS
Last ned brosjyre for LogiScan™ datafangstløsning


 
 
 
Strategisk samarbeidspartner
Vi er din strategiske samarbeidspartner, som kjenner din bransje, og som sammen med deg finner vi de kritiske faktorene som frigjør administrativ tid, bedrer din lønnsomhet og sikrer en mer effektiv og dynamisk drift og dataflyt.
Erfaring og kompetanse
Online Control™ har løsninger som møter de utfordringene som byggebransjen står ovenfor. Systemet har standard integrasjon til flere ERP/økonomisystemer og kommuniserer med utstyr i produksjon og vareflyt.

Online Control™ inneholder en stor bredde av funksjoner og mange konfigurasjons-muligheter. Dette gjør det enklere med tilpasning til bedriftens behov.

Kontakt oss for mer informasjon