Avfall og gjenvinning


Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser. Den totale avfallsmengden i Norge har vokst med nesten 40 prosent siden 1995. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang. Hverdagen i avfalls- og gjenvinningsbransjen er preget mye av løse bilag, kontanter og kvitteringer og mye manuelt forarbeid før man kommer til fakturering og registrering. Dataflyten er ofte ikke optimalisert og viktig informasjon må registreres flere ganger i ulike systemer - dette gir liten effektivitet i bedriften.

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer og sikrer dataflyten og reduserer de manuelle oppgavene. Det er viktig at forretningskritisk informasjon registreres en gang og at korrekt datagrunnlag er tilgjengelig hele tiden.

WLCOM er i tillegg en fullskala leverandør av programvare, utstyr og tjenester. Vi tar gjerne totalansvaret som din IT-partner.

Last ned brosjyre for Online Scale™

 
 
 
Online Scale™ er uavhengig av vektleverandør
Online Scale™ er tilpasset bransjen avfall og gjenvinning, og er helt uavhengig av vektleverandør. Systemet kan derfor integreres mot alle typer vekter i din bedrift. Det er ikke vektene som gjør deg god, men det er systemet bak vektene som gjør deg suveren i bransjen!
Sammen finner vi løsninger som gir effektive rutiner og økt lønnsomhet i din bedrift.

Les mer om Online Scale™
Erfaring og kompetanse
I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS utviklet
Online Scale™ som er en strategisk viktig bransjeløsning innen avfall og gjenvinning.
Vi kjenner utfordringer dine, og vi tilbyr løsninger som gir bedret effektivitet og bedre dataflyt.
Dette sikrer automatisert og sikker registering av viktig informasjon i tillegg til å frigjøre tid hos de ansatte.

Kontakt oss for mer informasjon