Sand, pukk og grus

Daglig arbeider din bedrift med asfalt, pukk og grus, og kompetansen i bedriften er høy innen dette fagfeltet. I din bransje er det vanlig med mange løse bilag, veiesedler, samt mange registreringer og manuelt forarbeid før man kommer til fakturering. Dette gir større usikkerhet rundt dataflyt og om fakturagrunnlagene er riktige - blir kunden fakturert for faktisk utkjørt masse?

Økt krav til effektivitet og lønnsomhet, krever gode løsninger som automatiserer og sikrer dataflyten og som tar bort de manuelle oppgavene. Det er viktig at kunden faktureres raskt og på bakgrunn av korrekt fakturagrunnlag.

WLCOM har utviklet programvaren Online Scale™ for asfalt, pukk og grus-bransjen, og vi er i tillegg en fullskala leverandør av programvare, utstyr og tjenester. Vi tar gjerne totalansvaret som din IT-partner.

Last ned brosjyre for Online Scale™
 
 
 
Online Scale™ er uavhengig av vektleverandør
Online Scale™ er tilpasset bransjen asfalt, pukk og grus, og er helt uavhengig av vektleverandør. Systemet kan derfor integreres mot alle typer vekter i din bedrift. Det er ikke vektene som gjør deg god, men systemet bak vektene som gjør deg suveren i bransjen!
Sammen finner vi løsninger som gir effektive rutiner og økt lønnsomhet i din bedrift.

Les mer om Online Scale™

Hjullaster
Erfaring og kompetanse
I mer enn 20 år har vi i WLCOM AS utviklet
Online Scale™ som er en strategisk viktig bransjeløsning innen asfalt, pukk og grus.
Vi kjenner utfordringene dine, og vi tilbyr løsninger som gir bedret effektivitet og bedre dataflyt fra hjullaster eller vekt til administrasjon.
Dette sikrer automatisert og raskere registering av vareuttak og korrekt fakturering til kunden. Dette frigjør i tillegg tid hos de ansatte.

Kontakt oss for mer informsjon