Bransjeløsninger


Ingen er like...!

Hver bransje har sine spesielle behov og krav til de mest driftskritiske dataløsningene. Dette henger sammen med stadig økende krav fra myndigheter og kunder, samt et stadig behov for effektivisering av driften. Vi har tatt konsekvensen av dette og har derfor over tid skreddersydd våre standardiserte løsninger mot et betydelig antall bransjer. Disse utvalgte løsningene er innenfor bransjer hvor vi selv har opparbeidet betydelig kompetanse etter konkrete prosjekter og leveranser. Vi tar utgangspunkt i eksisterende systemløsninger i bedriften og kompletterer dette med våre standard produkter og integrasjoner slik at kunden får en helhetlig løsning tilpasset bransjens behov. Konsulentene våre kan språket og kjenner rammebetingelsene i bransjen. Dette betyr gode løsninger og effektiv prosjektgjennomføring.
Finner du en løsning for din bransje? Ta kontakt med oss for en totaloversikt over hva vi kan tilby.Vi tilbyr våre egne- og partner løsninger
  • Online Control
  • Online Scale
  • Logiscan
  • Visma
  • Compello

 
 
 
Bransjeløsninger